Minister Peter Plavčan zavítal na pôdu Paneurópskej vysokej školy v Bratislave

31.05.2017
     Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Plavčan navštívil dnes Paneurópsku vysokú školu v Bratislave a diskutoval s novým vedením školy na čele s nedávno vymenovaným rektorom prof. Jurajom Sternom.
     „Ide o významnú a váženú inštitúciu, ktorá si zaslúži miesto v našej sústave vysokých škôl,“ uviedol minister po stretnutí, na ktorom mu zástupcovia vysokej školy predstavili viaceré pripravované aktivity. „Máme ľudí, ktorí môžu posunúť školu vyššie aj na medzinárodnej úrovni,“ konštatoval v tejto súvislosti rektor Juraj Stern.
     Minister Peter Plavčan si následne prezrel priestory Fakulty masmédií, kde ho privítala dekanka prof. Iveta Radičová. Oboznámil sa bližšie s možnosťami i vybavením, ktoré škola svojim študentom ponúka. Prihovoril sa tiež gymnazistom, ktorí fakultu práve navštívili v rámci prezentácie budúcim uchádzačom o štúdium.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku