Minister Peter Plavčan sa stretol s rektorom Katolíckej univerzity v Ružomberku

27.01.2017
     Aktuálne dianie na univerzite i úspešná komplexná akreditácia boli témami stretnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Petra Plavčana s rektorom Katolíckej univerzity v Ružomberku  prof. Jozefom Jarabom.
     Počas prijatia informoval rektor KU ministra o najvýznamnejších aktivitách realizovaných v súčasnosti na pôde univerzity, medzi ktoré patrí aj ukončenie rekonštrukcie objektu študentského domova a jeho nadstavby realizovanej s podporou ministerstva školstva.  
     Rozhovor sa dotkol aj nedávno ukončenej komplexnej akreditácie, ktorou univerzita úspešne prešla. V tejto súvislosti rektor Jozef Jarab pozval ministra Petra Plavčana na návštevu do Ružomberka.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku