Minister Peter Plavčan navštívil školu v Partizánskom nesúcu meno známeho paralympionika

13.03.2017
     Na pozvanie predsedu Slovenského paralympijského výboru Jána Riapoša a primátora mesta Jozefa Božika zavítal dnes minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Plavčan na pôdu Základnej školy Radovana Kaufmana v Partizánskom. Tá nesie meno po svojom žiakovi a úspešnom paralympijskom reprezentantovi SR, ktorý v roku 2003 prehral svoj boj s rakovinou vo veku 25 rokov.
     „Stretol som sa tu s milými ľuďmi, ktorí si naozaj ctia odkaz Radovana Kaufmana a v jeho duchu vychovávajú aj svojich žiakov,“ uviedol minister Peter Plavčan po návšteve. V rámci nej si prezrel priestory školy, vrátane nového športového centra s dvoma telocvičňami, a diskutoval s pedagógmi školy a zástupcami ďalších škôl v meste o pripravovanej reforme vzdelávania.
     Primátor Jozef Božik súčasne informoval ministra o projekte Deň Radovana Kaufmana (Radovan Kaufman Day), ktorého cieľom je podporiť športové aktivity  detí a mladých ľudí na hodinách telesnej výchovy. Vyvrcholením projektu bude celoslovenské finále v Partizánskom naplánované na koniec júna.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku