Minister otvorí novú budovu Centra vedecko-technických informácií

  • Dátum: 18.12.2007

     Podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj v stredu 19. decembra 2007 slávnostne otvorí novú budovu Centra vedecko-technických informácií SR. Po takmer sedemdesiatich rokoch sa sídlo inštitúcie sťahuje do nových priestorov na Lamačskej ceste v Bratislave. Po prehliadke budovy je naplánovaný krátky brífing ministra.
    
Nové podmienky vytvárajú predpoklady na úspešné plnenie úloh súvisiacich s popularizáciou vedy a techniky v spoločnosti a budovaním Centrálneho informačného portálu pre výskum a vývoj. Predpokladá sa aj zlepšenie zabezpečovania akreditácie výskumno-vývojových inštitúcií a poskytovanie profesionálnych knižnično-informačných služieb na podporu vedy a techniky.

Miesto a čas: CVTI SR, Lamačská cesta 8/A, Bratislava, 14.00 hod.
www.cvtisr.sk

Bratislava 18. decembra 2007

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku