Minister na návšteve Astronomického ústavu SAV

17.08.2015
     Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Juraj Draxler sa 12. augusta 2015 prišiel pozrieť na prácu astronómov v Starej Lesnej. Symbolicky, v deň vrcholiacej aktivity meteorického roja Perseíd, sa oboznámil s prácou ústavu, ktorého pracoviská v Tatrách zahŕňajú aj observatóriá na Lomnickom Štíte a Skalnatom Plese.
     „Astronómia a astrofyzika sú vďačné vedy aj z hľadiska prezentácie skúmaných javov pre širokú verejnosť,“ povedal minister. „Samotná práca je však veľmi náročná na ľudské aj materiálne zdroje.“ Pripomenul, že pracoviská ústavu boli nedávno vybavené novou technikou zo štrukturálnych fondov EÚ.
     V sprievode Jána Svoreňa a Martina Vaňka si pozrel fungovanie bolidovej kamery a oboznámil sa aj s históriou ústavu a jeho úspechmi. Na záver sa odfotografoval s úlomkom meteoritu, ktorý vedci z ústavu našli po cielenom hľadaní na základe výpočtov a videodokumentácie pádu v roku 2010 pri Košiciach.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku