Minister Dušan Čaplovič vyzýva mestá a obce na spoluprácu počas štrajku učiteľov

22.11.2012
     Obsah spoločného Memoranda medzi vládou SR a odborovým zväzom, ako aj výsledky rokovania štvorpartity k plánovanému štrajku učiteľov boli témou dnešnej tlačovej konferencie  ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušana Čaploviča. Ten okrem iného dnes ráno adresoval primátorom a starostom prostredníctvom ZMOS-u list, v ktorom ich prosí o zabezpečenie starostlivosti  pre tie deti, o ktoré sa počas štrajku učiteľov nebudú môcť rodičia postarať. Jeden z takýchto „kontaktných bodov“ zriadi aj ministerstvo školstva pre deti svojich zamestnancov. Ako ďalej minister informoval, počas štrajku bude na ministerstve zriadený krízový štáb. Prostredníctvom dvoch telefonických liniek a mailovej adresy bude poskytovať rodičom a učiteľom, ktorí sa do štrajku nezapoja, poradenstvo i právnu pomoc.
     Ohľadom zabezpečenia starostlivosti o deti počas štrajku aktívne komunikuje so samosprávou aj Združenie miest a obcí Slovenska. Podľa jeho zástupcu Ľubomíra Parizeka je možné, aby centrá voľného času, športové kluby alebo ďalšie zariadenia obce pripravili pre deti program, aby nezostávali na ulici v čase, keď majú byť v škole. Doplnil, že rešpektuje právo učiteľov na štrajk a rozumie ich požiadavkám, ale štrajk prináša mnohé úskalia, s ktorými je potrebné sa vysporiadať.
      K jeho názoru sa pripojil aj Jaroslav Holeček, zástupca Regionálnej obchodnej priemyselnej komory, ktorý si nemyslí, že štrajk môže zabezpečiť požiadavky odborárov. „Dohoda nemôže byť na ulici, ale za rokovacím stolom," dodal  na záver stretnutia.

Videozáznam z tlačovej konferencie
   
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku