Minister Dušan Čaplovič sa zúčastnil na veľtrhu práce v Nitre

19.04.2013
     Prepojenie vzdelávania s praxou a podpora odborného vzdelávania boli hlavné témy, o ktorých rokoval minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušan Čaplovič s eurokomisárom pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie Lászlóom Andorom na včerajšom veľtrhu práce Jobexpo 2013 v Nitre.
     Na stretnutí minister Čaplovič zdôraznil, že ak nebude v rámci celoeurópskeho priestoru kvalitné odborné vzdelávanie, Európa sa nepohne dopredu. „Na poslednej Rade ministrov pre vzdelávanie sa všetci európski ministri jasne dohodli na zjednotení a zrovnoprávnení akademického a odborného vzdelávania,“ konkretizoval pripravované zámery. Komisár EK László Andor v tejto súvislosti povedal, že Európska komisia chce v maximálne možnej miere podporiť odborné školstvo a za dôležité označil vzdelávanie prepojené s praxou.
     Po rokovaní sa minister školstva zúčastnil na panelovej diskusii, ktorá sa konala v rámci odbornej konferencie o trhu práce. V diskusii uviedol, že už v čase, keď sa ujímal svojej funkcie, mal stanovené dve priority, o ktorých sa v rámci európskeho priestoru hovorí posledných 15 rokov. Ide o odborné vzdelávanie a prípravu a celoživotné vzdelávanie, ktorých podpora a kvalita sú kľúčové pre uplatnenie mladých ľudí na trhu práce.
     Na záver si Dušan Čaplovič prezrel tvorbu žiakov stredných odborných škôl zo Slovenska i z Českej republiky na celoštátnej prezentačnej výstave Mladý tvorca. Na jej v poradí už 21. ročníku predstavili školy svoje výrobky napríklad z oblasti strojárstva, elektrotechniky, drevospracujúcej výroby či sklárstva a umelecko-dizajnového spracovania výrobkov remeselnej výroby.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku