Minister Dušan Čaplovič sa zúčastnil na otvorení nových priestorov ZUŠ v Skalici

30.08.2013
     Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Dušan Čaplovič sa v piatok 30. augusta 2013 zúčastnil na slávnostnom otvorení nových priestorov pre výtvarný odbor Základnej umeleckej školy v Skalici.
     Zrekonštruovaním bývalej budovy Škarniclovskej tlačiarne zriaďovateľ školy vyriešil doterajší kapacitný problém a zabezpečil adekvátne priestory pre takmer 350 žiakov.
     Okrem výtvarného zamerania prebieha v ZUŠ v Skalici výchovno-vzdelávací proces aj v ďalších troch odboroch, a to v hudobnom, tanečnom a literárno-dramatickom.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku