Minister Dušan Čaplovič rokoval v Ľubľane

12.09.2013
     Na základe pozvania slovinského ministra školstva, vedy a športu Jerneja Pikala absolvoval minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Dušan Čaplovič 12. a 13. septembra 2013 viaceré rokovania venované školstvu a výskumu.
     Súčasťou pracovného programu v Ľubľane tak bolo rokovanie so slovinským rezortným kolegom k aktuálnej bilaterálnej spolupráci so Slovinskom v oblasti vzdelávania, vedy a športu a možnosti prehĺbenia spolupráce v budúcnosti. Ďalšou témou spoločného rokovania bol program EÚ pre financovanie výskumu a inovácií Horizont 2020.
     S prof. dr. Jože Gričarom z Univerzity v Maribore minister školstva rokoval o Dunajskej stratégii a koordinácii vzájomných aktivít. Ďalšie pracovné stretnutie sa týkalo aktuálnych otázok vysokého školstva a spolupráce. Uskutočnilo sa za účasti vedúceho Katedry slovakistiky na Ľubľanskej univerzite Prof. dr. Andrejom Rozmanom.
 
Michal Kaliňák
hovorca ministra 
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku