Minister Dušan Čaplovič prevzal špeciálne uznanie ITAPA 2013

12.11.2013
     Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušan Čaplovič sa v utorok 12. novembra 2013 zúčastnil na Galavečeri ITAPA 2013. Počas slávnostného aktu minister prevzal špeciálne uznanie pre Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR za projekt Digitálny vzdelávací obsah Planéta vedomostí,  ktorá obsahuje viac ako 30 000 vzdelávacích materiálov z matematiky, fyziky, chémie, biológie a prírodovedy. Vzdelávacie materiály tvorí multimediálne spracovaný obsah vo forme videí, animácií, simulácií, prezentácií, ilustrácií, 3D modelov, obrázkov, fotografií, interaktívnych cvičení a lekcií.
      Informačné technológie a verejná správa (ITAPA) zastrešuje najvýznamnejšie a najväčšie podujatia na Slovensku o najnovších trendoch, projektoch a riešeniach v oblasti eGovernmentu nielen zo Slovenska, ale aj zo zahraničia. Udeľovanie cien ITAPA 2013 prebieha už 12. rok a hodnotia sa najlepšie projekty v oblasti informatizácie verejnej správy.
 
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku