Minister Dušan Čaplovič na stretnutí ministrov školstva Rady Európy v Helsinkách

26.04.2013
     Riadenie a kvalita vo vzdelávaní jednotlivých krajín bude ústrednou témou 24. zasadnutia Stálej konferencie ministrov školstva Rady Európy v Helsinkách. Slovenskú delegáciu na stretnutí, ktoré sa koná v dňoch 26. – 27. apríla 2013, vedie minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušan Čaplovič.
     Svojich partnerov bude dnes v rámci plenárneho zasadnutia informovať o plnení jednotlivých bodov obsiahnutých v deklarácii k tomuto stretnutiu. Hovoriť bude o účasti rodičov, ale aj žiakov na vzdelávaní prostredníctvom ich zastúpenia v radách školy a žiackych školských radách. Na systéme fungovania kontinuálneho vzdelávania priblíži svojim rezortným kolegom, akým spôsobom je na Slovensku zabezpečená verejná politika vzdelávania odborných zamestnancov.
     Informovať bude taktiež o našich aktivitách v rámci iniciatívy „Príležitosť pre mladých“, ktorej cieľom je zníženie nezamestnanosti mladých ľudí. Slovenská republika sa zapojila do tejto iniciatívy prostredníctvom plnenia dvoch národných projektov – Komprax a Praktik. Ich zámerom je pripraviť analýzu kompetencií mladých ľudí potrebných pri prechode zo školy do zamestnania a zároveň určiť spôsob, akým tieto kompetencie u nich rozvíjať.
     Zahraničná pracovná cesta ministra Dušana Čaploviča pokračuje v sobotu, kedy sa v  uskutoční bilaterálne rokovanie s fínskym ministrom školstva Jukkom Gustafssonom. 
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku