Minister Dušan Čaplovič na prvom zasadnutí vedeckej rady SHÚ v Ríme

17.02.2014
      Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušan Čaplovič sa v pondelok 17. februára 2014 zúčastnil na 1. zasadnutí vedeckej rady Slovenského historického ústavu v Ríme (SHÚ).
     Na ustanovujúcej schôdzi na pôde Centra vedecko-technických informácií  v Bratislave boli predstavení členovia vedeckej rady SHÚ, a taktiež sa uskutočnila voľba kandidátov na vedúce posty ústavu. Riaditeľkou SHÚ sa stala prof. Emília Hrabovec a za predsedu vedeckej rady ústavu bol zvolený prof. Ján Lukačka.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku