Minister Dušan Čaplovič na pracovnej návšteve Prahy

04.11.2013
     V pondelok 4. novembra 2013 sa minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušan Čaplovič stretol v Prahe so svojím rezortným kolegom ministrom školstva, mládeže a telovýchovy ČR Daliborom Štysom. Predmetom ich spoločného rokovania bola Dohoda o uznávaní vysokoškolských dokladov medzi ČR  a SR, ako aj zhodnotenie doterajšej spolupráce SR a ČR vo vede a výskume.
     Po skončení stretnutia sa minister Dušan Čaplovič zúčastnil na obhliadke slávnostne odhalenej pamätnej tabule česko-slovenského štátnika a publicistu Dr. Vavra Šrobára. Slávnostný akt odhalenia sa za účasti predstaviteľov politického, verejného, krajanského a kultúrno-spoločenského života uskutočnil vo vile, v ktorej tento slovenský politik žil.
     Návšteva ministra pokračovala účasťou na spomienkovom večere pri príležitosti 95. výročia vzniku spoločného štátu Čechov a Slovákov. Spojený bol s prezentáciou knihy Dr. Vavro Šrobár politik, publicista a národnoosvetový pracovník.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku