Minister Dušan Čaplovič diskutoval v Dubline s rezortnými kolegami o zvyšovaní konkurencieschopnosti

03.05.2013
     Vo štvrtok 2. mája 2013 sa minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušan Čaplovič zúčastnil na neformálnom zasadnutí Rady ministrov pre konkurencieschopnosť – časť výskum v írskom Dubline. Ministri členských štátov EÚ, Chorvátska, Švajčiarska a Nórska diskutovali o dôležitosti a mieste „SMEs“, spoločenských vied a inovácií v rámcovom programe EÚ pre výskum a inovácie „Horizont 2020“ (na roky 2014-20).
     Minister Dušan Čaplovič ocenil vo svojom vystúpení spoluprácu s Európskou komisiou pri tvorbe stratégie „Inteligentnej špecializácie“ („Smart Specialization“) v SR, ktorá bude nadväzovať na stratégie EÚ - „Európa 2020“ a „Únia inovácií“. Táto stratégia by mala rovnako prispieť v SR k hospodárskemu rastu a tvorbe pracovných miest s pridanou hodnotou.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku