Minister Dušan Čaplovič a rakúsky minister Karlheinz Töchterle podpísali pokračovanie spolupráce vo vede a vzdelávaní

17.04.2013
     Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušan Čaplovič sa dnes stretol s rakúskym spolkovým ministrom pre vedu a výskum Karlheinzom Töchterlem.
     Na pracovnom obede hovorili rezortní kolegovia o rozšírení bilaterálnej vedecko-technickej spolupráce a pripravovanom zasadnutí Salzburskej skupiny v Innsbrucku, na ktorom budú ministri európskych krajín diskutovať o aktuálnych politických otázkach výskumu a vývoja.
     Na záver ministri podpísali Dohodu o zámere pokračovať v úspešnej spolupráci v rámci programu Akcia Rakúsko - Slovensko v oblasti vedy a výskumu. Ide o súčasť programu spolupráce v oblasti kultúry, vzdelávania a vedy medzi Slovenskom a Rakúskom, ktorý zabezpečuje akademické mobility (štipendiá pre vysokoškolských študentov, doktorandov a výskumných pracovníkov) a vzájomnú spoluprácu na spoločných vedeckých projektoch. Zámer bude v júni tohto roku ešte predmetom rokovania Zmiešanej slovensko-rakúskej komisie vo Viedni.
 
     Počas 20-ročného trvania programu Akcia Rakúsko - Slovensko bolo na študijné a výskumné pobyty udelených viac ako 700 štipendií z vyše 1 370 žiadostí a 330 štipendií na letné jazykové kurzy spomedzi približne 1 150 žiadostí. Okrem toho bolo podporených 820 bilaterálnych vedeckých projektov z celkového počtu 1 460 žiadostí.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku