Minister Draxler a bulharský prezident Plevneliev na čele osláv slovanského písomníctva v Sofii

26.05.2015
     Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR sa v týchto dňoch zúčastnil na oslavách Dňa bulharskej vzdelanosti, kultúry a slovanského písomníctva, známeho aj ako Deň Cyrila a Metoda. Ako čestný hosť osláv kráčal po boku bulharského prezidenta Rosena Plevnelieva a bulharského ministra školstva Todora Taneva. V sprievode boli zároveň predstavitelia Bulharskej akadémie vied, Sofijskej univerzity, žiaci vybraných škôl hlavného mesta Bulharska, rovnako ako aj občania. Pred stovkami zúčastnených potom bulharský prezident nasledovaný starostkou Sofie Jordankou Fandakovou a ministrami Tanevom a Draxlerom položili kvety k pamätníku solúnskych bratov pred budovou Národnej knižnice.
     „Je to najvýznamnejší štátny sviatok Bulharska, preto mi bolo veľkou cťou, že som mal možnosť zúčastniť sa na oslavách,“ povedal Draxler. Ako povedal, so svojím rezortným kolegom má nadštandardné vzťahy, vďaka čomu došlo k dohode o oficiálnej návšteve Bulharska práve pri tejto príležitosti. Minister poznamenal, že najväčší dojem na ňom zanechalo to, v akej miere sa so sviatkom stotožňujú bežní bulharskí občania. „Nejde iba o oficiálne oslavy, Bulhari sú naozaj s týmto sviatkom zžití, ulice hlavného mesta boli plné usmiatych ľudí s bulharskými vlajkami a vlajkami s portrétmi Cyrila a Metoda.“
     Minister sa ďalej v nedeľu večer zúčastnil aj na štátnej recepcii organizovanej bulharským prezidentom za účasti akademických, kultúrnych a politických špičiek krajiny. Jeho program pokračoval nasledujúci deň stretnutím so študentmi a lektormi slovakistiky na Sofijskej univerzite.
 
Okrem iného sa so svojím bulharským náprotivkom rozprával aj o možnostiach posilnenia výmeny našich akademikov.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku