Mimoriadne vydanie Učiteľských novín

04.07.2008

     Podrobnosti o novom edičnom portáli, štátny vzdelávací program jazykových škôl a najaktuálnejšie informácie o školskej reforme prinesie mimoriadne vydanie Učiteľských novín, ktoré sa do škôl dostane na budúci týždeň.
     Riaditeľom škôl a učiteľom by malo pomôcť pri príprave na obsahovú reformu, ktorá sa začne po letných prázdninách. Noviny tiež predstavia nový šlabikár pre prvákov a uverejnia konkurzy na nové učebnice či výzvu na predkladanie žiadostí na podporu športových tried.
     Informácie o aktuálnom dianí v rezorte školstva nájdete počas celého leta aj na internetovej stránke Učiteľských novín www.ucitelskenoviny.eu.

Bratislava 4. júl 2008

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku