Microsoft v oblasti školstva

     V roku 2004 podpísalo Ministerstvo školstva s firmou Microsoft Memorandum o porozumení. Cieľom tejto spolupráce bolo uskutočňovať nasledovné činnosti:

 • Zabezpečenie dostupnosti najnovšieho softvéru na školách,
 • zabezpečenie dostupnosti nízko nákladových technológií na školách,
 • podpora rozvoja IT zručností 
 • príprava školení na tému najmodernejšie technológií, a podpora online komunity v oblasti vzdelávania.

     V r. 2008 podpísalo Ministerstvo školstva SR so spoločnosťou Microsoft Slovakia s.r.o. Memorandum o porozumení, ktorá tvorí súčasť celosvetovej iniciatívy Partneri vo vzdelávaní spoločnosti Microsoft Corporation (USA).Ministerstvo školstva SR a spoločnosť Microsoft uznávajú prínos technológií v školách a spoločne sa snažia zlepšiť prístup k nim a aj podporiť ich používanie pri vyučovaní. Iniciatíva Partneri vo vzdelávaní spoločnosti Microsoft pomáha uskutočniť túto dlhodobú víziu prostredníctvom programov:

 • Moderní učitelia
 • Moderné školy
 • Moderní žiaci

Microsoft - školstvo a vzdelávanie

 • Microsoft v oblasti vysokého školstva
 • Microsoft v oblasti regionálneho školstva
 • Multilicenčný program Microsoft Select
 • Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku