» Ministerstvo » Informatizácia a digitalizácia školstva » Microsoft v oblasti školstva » Multilicenčný program Microsoft Select

Multilicenčný program Microsoft Select

Multilicenčný program Microsoft Select pre vzdelávanie môže využiť každá vzdelávacia inštitúcia na území Slovenskej republiky, ktorá je:
- zaradená do siete škôl, predškolských zariadení a školských zariadení
- vysokou školou či univerzitou
- organizáciou priamo riadenou alebo zriadenou Ministerstvom školstva Slovenskej republiky
- organizáciou, voči ktorej Ministerstvo školstva SR plní funkciu zriaďovateľa
- ďalej potom nemocnicou alebo školou pre výučbu pracovníkov v zdravotníctve, školou pre výučbu pracovníkov v rezorte Ministerstva vnútra SR a Ministerstva poľnohospodárstva SR, verejnou knižnicou, verejným múzeom alebo verejným výskumným zariadením