Medzinárodný workshop digitálneho dizajnu v Bratislave

16.07.2015
     Päť dní plných digitálneho dizajnu s rakúskymi lektormi Robertom Vierlingerom a Matthewom Tamom môžu zažiť všetci tí, ktorí sa prihlásia na medzinárodný „rese arch LIVE Workshop“. Začne sa v utorok 21. 7. úvodnou prednáškou, na ktorej lektori predstavia aplikáciu digitálnych návrhových metód v architektonickej praxi.
     Workshop je určený širokej verejnosti. Chce spojiť akademické témy súčasnej architektúry a dizajnu s digitálnymi fabrikačnými metódami 3D tlače, laserového vyrezávania alebo presného vinylového rezania. Návštevníci budú navrhovať a optimalizovať priestorové architektonické a dizajnové štruktúry s použitím statických simulácií, genetických algoritmov a generatívnych návrhových postupov. Formy, ktoré vytvoria, poslúžia pre výrobu na zariadeniach bratislavského FabLabu.
     Workshop organizujú občianske združenie rese arch, Vysoká škola výtvarných umení a FabLab Slovensko. Viac informácií o podujatiach nájdete na www.live.rese-arch.org a www.fablab.sk. Registráciu ponúka webstránka do 18. 7. 2015.
 
     Podujatie sa koná v rámci implementácie národného projektu Podpora zriadenia a rozvoja Národného podnikateľského centra na Slovensku – 1. etapa (NPC). Projekt realizujú Centrum vedecko-technických informácií SR ako priamo riadená organizácia ministerstva školstva a Slovak Business Agency, ako partner projektu.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku