Medzinárodná konferencia o budúcnosti vysokého školstva

30.04.2015
OECD program IMHE organizuje v spolupráci so singapurským ministerstvom školstva medzinárodnú konferenciu o budúcnosti vysokého školstva. Konferencia sa uskutoční 14. a 15. októbra 2015 v Singapure a je spojená s ďalšími aktivitami organizovanými pred a po konferencií k problematike vysokého školstva. 

Možnosť pred registrácie a ďalšie informácie sú na webe OECD.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku