Medzinárodná konferencia k duálnemu odbornému vzdelávaniu

24.04.2013
     Rezort školstva organizuje medzinárodnú konferenciu k systému duálneho odborného vzdelávania. Za účasti partnerov z Nemecka, Rakúska, Maďarska a Čiech sa budú formulovať východiská zásadných systémových a legislatívnych zmien pre vytvorenie duálneho vzdelávania.
     Cieľom medzinárodnej konferencie nazvanej Odborné vzdelávanie – možnosti transferu a implementácie prvkov duálneho vzdelávacieho systému bude tiež sprostredkovanie skúseností z fungovania tohto systému v iných krajinách. Napokon, súčasťou nášho duálneho systému by mali byť zásadné prvky, ktoré už úspešne fungujú v krajinách s duálnym systémom vzdelávania.
     Konferencia sa uskutoční vo štvrtok 25. apríla 2013 v Hoteli Bôrik v Bratislave. Konferenciu otvorí svojím príhovorom o 9.00 hod. minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušan Čaplovič, ktorý prevzal nad jej konaním záštitu. Nasledovať bude panelová diskusia. Popoludní budú na konferencii vystúpenia slovenských i zahraničných zamestnávateľov a zástupcov ministerstiev, ako aj pracovné workshopy. Diskutovať sa na nich bude o partnerstve štátu a zamestnávateľov pri zavádzaní prvkov duálneho vzdelávania, jeho zdrojoch financovania, ako aj o postavení žiaka a zamestnávateľa v tomto systéme.
     Organizátorom konferencie je Štátny inštitút odborného vzdelávania, ktorý odborne a metodicky zastrešuje oblasť odborného vzdelávania a prípravy na Slovensku.
 
Michal Kaliňák
hovorca ministra
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku