Marec 2018

Zriaďovateľom bol upravený príspevok na výchovu a vzdelávanie pre MŠ na rok 2018.
 
Na základe opravy počtu detí MŠ podľa opravného výkazu Škol (MŠVVŠ SR) 40-01 zo dňa 13.3.2018 zaslaného listom CVTI SR č. 0402/2018 zo dňa 14.3.2018 sa vykonala oprava v kraji Bratislava (obec Báhoň) a v kraji Trenčín (obec Horná Poruba).
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku