Marec 2015

Na základe zmeny zriaďovateľa MŠ sa vykonala oprava v kraji Trnava (obce Bíňovce, Buková, Naháč a Trstín).
 
Na základe opravy počtu detí MŠ podľa opravného výkazu Škol (MŠVVŠ SR) 40-01 zo dňa 10.3.2015 zaslaného listom CVTI SR č. 673/2015 zo dňa 10.3.2015 sa vykonala oprava v kraji Trnava (obce Jaslovské Bohunice a Križovaný nad Dudváhom), v kraji Prešov (obce Vyšná Voľa, Gregorovce a Bukovce) a v kraji Košice (obce Falkušovce a Plechotice).
 
Zriaďovateľom bol upravený príspevok na výchovu a vzdelávanie pre MŠ na rok 2015.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku