M. Filipová: Ministerstvo školstva vyčlenilo finančné prostriedky na podporu inkluzívneho vzdelávania na základných školách

  • Dátum: 20.08.2020

Väčšia podpora a intenzívna práca na zlepšovaní inkluzívneho vzdelávania. To sú ciele, ktoré od začiatku vo funkcii presadzuje štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Monika Filipová. O to viac oceňuje, že rezort školstva vyčlenil zo svojej rozpočtovej kapitoly 35-tisíc eur na financovanie rozvojového projektu pod názvom Podpora inkluzívneho vzdelávania na základných školách so žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia 2020.

"Každé dieťa si zaslúži inkluzívne a kvalitné podmienky na vzdelávanie sa,“ uviedla štátna tajomníčka Monika Filipová, ktorá v rezorte zastrešuje aj oblasť inklúzie.

Ak sa chce zriaďovateľ školy uchádzať o financovanie, musí predložiť žiadosť rozvojového projektu. A to prostredníctvom odboru školstva príslušného okresného úradu v sídle kraja s požadovanými náležitosťami podľa výzvy.

Žiadosti môžu uchádzači podávať do 14. septembra 2020. Odbor školstva príslušného okresného úradu v sídle kraja predloží žiadosti sekcii národnostného a inkluzívneho vzdelávania Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky do 25. septembra 2020.

Všetky ďalšie potrebné informácie o výzve alebo vzor žiadosti sú zverejnené na stránke minedu.sk.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku