Luxembursko

Vládny medzinárodný zmluvný dokument

Kultúrna dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Luxemburského veľkovojvodstva
(Luxemburg, 17. 6. 1976; platí bez obmedzenia)

Rezortný medzinárodný zmluvný dokument

 

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku