Literárna súťaž oslovila trenčianskych školákov

27.04.2015
     Celkom šesť desiatok prác zaslali žiaci a študenti základných a stredných škôl v Trenčianskom kraji do regionálnej literárnej súťaže ĽUDOVÍT ŠTÚR A TRENČIANSKY REGIÓN. Pri príležitosti 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra ju začiatkom roka vyhlásili Metodicko-pedagogické centrum, detašované pracovisko v Trenčíne  v spolupráci s Regionálnou organizáciou Slovenského syndikátu novinárov v Trenčíne.
     Súťaž mala dve kategórie, určená bola ôsmakom a deviatakom základných škôl ako aj stredoškolákom v Trenčianskom kraji. Ich úlohou bolo spracovať súťažné príspevky vo forme eseje, úvahy, umeleckého rozprávania či beletrizovaného životopisu. Obsahovo sa týkali Ľudovíta Štúra, jeho vzťahu k trenčianskemu regiónu, ktorý je výraznejšie previazaný s jeho osudom a životnou púťou.
     Súťažné práce posudzovala porota zložená z učiteľov literatúry, jazykovedy a histórie, ako i novinárov z Regionálnej organizácie SSN v Trenčíne. „My novinári sme práce hodnotili trochu iným pohľadom ako pedagógovia. Viac sme sa sústredili na štylizáciu príspevkov a vybrali tie, ktoré menej využívali životopisné informácie získané z internetu, ale ich tvorcovia zapojili aj vlastnú fantáziu,“ skonštatovala členka RO SSN Oľga Kajabová. Ako doplnil predseda poroty Marián Mišík, hoci v súčasnosti médiá vládnu nad svetom a žiaci si hľadajú všetko na internete, súťažné práce sú dôkazom, že stále sú aj takí, ktorí sa spoľahnú na vlastné sily a schopnosti. „Vybrali sme práce s vyššou mierou beletrizácie,“ dodal.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku