Navigácia

Leták o nebezpečných spoločenstvách

Medzirezortná pracovná skupina v záujme ochrany detí pred manipulatívnymi svetonázorovými a sprituálnymi skupinami, ktorej je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky riadnym členom, pripravila jednoduchý materiál, tzv. leták o nebezpečných spoločenstvách, pre všetky zainteresované inštitúcie. Tento materiál obsahuje základné informácie o možných rizikách nevhodného svetonázorového ovplyvňovania detí a mládeže.

Cieľom letáku je zvýšenie informovanosti o možných rizikách nevhodného ovplyvňovania detí a mládeže svetonázorovými skupinami, resp. o rizikách pôsobenia negatívnych spirituálnych spoločenstiev na deti a mládež, a zároveň poskytovanie informácií o možnostiach pomoci a príslušné kontakty. 

Medzirezortná pracovná skupina je vedená cirkevným odborom Ministerstva kultúry Slovenskej repubilky a leták, ktorý pripravila, je cielený pre deti, rodičov a učiteľov, ako aj pre všetkých, ktorí pracujú s deťmi a mládežou. Bol vypracovaný v koordinácii s Národným koordinačným strediskom pre riešenie problematiky násilia na deťoch pri Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

Leták v slovenskom jazyku, alebo v jazykoch maďarskej, rómskej, rusínskej, ukrajinskej a nemeckej jazykovej menšiny, je možné stiahnuť si nižšie.

Podrobnejšie informácie a tlačovú správu je možné nájsť na tejto adrese.

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky