Kúpalisko Mičurin je už sprístupnené verejnosti

04.07.2017
     Letnú sezónu si budú môcť obyvatelia a návštevníci Bratislavy užívať aj v areáli Ekoiuventy na Búdkovej ul., kde bol dnes 4. júla oficiálne otvorený zrevitalizovaný bazén „Mičurin“. Na slávnostnom otvorení sa zúčastnil aj minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Plavčan.
     „Stretávame sa pri milej a veľmi dôležitej udalosti. Podarilo sa nám vrátiť na kúpalisko Mičurin život a sprístupňujeme ho opäť verejnosti. Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí sa o zachovanie kúpaliska zasadzovali, rovnako tiež kolegom, ktorí na revitalizácii pracovali. Spoločne sa nám podarila skvelá vec!“ vyjadril sa pri príležitosti oficiálneho otvorenia minister Plavčan. „Keďže kúpalisko nefungovalo od roku 2015, počas celej tejto letnej sezóny budú mať jeho návštevníci naň bezplatný vstup - aby sme ho ešte viac zatraktívnili,“ informoval Peter Plavčan.
     Zrevitalizovaný bazén bude môcť verejnosť využívať denne v čase od 09.00 do 19.00 hod., a to až do 15. septembra 2017 (v závislosti od počasia). Kapacitne bude môcť uspokojiť cca 150 ľudí. K dispozícii bude návštevníkom bufet s občerstvením, toalety či sprchy. Súčasťou areálu kúpaliska sú tiež priľahlé vydláždené a trávnaté plochy a detské hojdačky. Na bezpečnosť budú dohliadať vyškolení plavčíci, ktorí v prípade potreby poskytnú kvalifikovanú prvú pomoc. Pre deti je pripravené aj detské ihrisko, ministerstvo školstva zabezpečilo aj bezbariérový vstup napríklad pre mamičky s kočíkmi. Vstupné je počas tejto letnej sezóny zadarmo.
     Zámerom ministerstva školstva je nielen sprístupnenie bazénu pre verejnosť, ale  aj plnohodnotné využitie celého objektu Ekoiuventy. Rezort školstva preto v tejto súvislosti rokuje s občianskym združením Hrad - Slavín, ale aj centrami voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava - Staré Mesto o využití areálu predovšetkým na mimoškolskú vzdelávaciu činnosť mládeže. 
     K prerušeniu prevádzky bazéna došlo z dôvodu jeho nevyhovujúceho technického stavu, ktorý nezodpovedal požiadavkám platnej legislatívy, ale ani normám na prevádzkovanie. Ministerstvo školstva, ktoré je správcom predmetnej nehnuteľnosti a zároveň prevádzkovateľom kúpaliska, sa preto rozhodlo obnoviť jeho prevádzku rozsiahlou rekonštrukciou. Zrealizovala sa oprava vpustných a výpustných trysiek samotného bazéna, ako aj rozvodného potrubia. Zabezpečená bola tiež renovácia vonkajšieho plášťa bazéna, obnova vstupných rebríkov či oprava a údržba technologickej časti. Rekonštrukciou prešli aj sociálne zariadenia či okolie amfiteátra v objekte. Upravená bola tiež zeleň areálu, betónový obklad chodníkov a dlažieb. Financie použité na revitalizáciu celého areálu predstavujú sumu vo výške takmer 90-tisíc eur.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku