Konferencia o právach detí rozvádzajúcich sa a rozvedených rodičov

14.12.2016
     Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie a Úrad komisára pre deti v spolupráci s Kanceláriou zástupkyne SR pred ESĽP, Slovenskou advokátskou komorou, Asociáciou rodinných sudcov, Klinikou detskej psychiatrie DFNsP v Bratislave a so spoločnosťou pre trestné právo a kriminológie organizujú vo štvrtok 15. decembra 2016 jubilejnú 25. medzinárodnú konferenciu „Dieťa v ohrození".
     Konferencia sa uskutoční pod záštitou ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Petra Plavčana vo veľkej zasadačke Jednotného majetkového fondu zväzov odborových organizácií v SR v Bratislave (Odborárske námestie č. 4) so začiatkom o 10.00 h.
     Tento rok sú jej ústrednou témou Mýty a limity ochrany práv detí rozvádzajúcich sa a rozvedených rodičov. Zameranie konferencie je koncipované tradične ako multiodborové, za účasti špičkových odborníkov najmä z oblasti psychológie, práva, súdnictva, advokácie, sociálnej práce a ďalších profesií a odborov, ktorých poslaním je riešenie týchto náročných životných situácií detí rozvádzajúcich sa rodičov.
     Diskutovať sa bude najmä o pripravovanom návrhu interdisciplinárneho a interodborového modelu spolupráce všetkých spomínaných odborníkov tak vo fáze predrozvodovej, ako aj rozvodovej a následne porozvodovej.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku