Konferencia o podmienkach získavania prostriedkov z OP Vzdelávanie

  • Dátum: 16.04.2009

 

Možnosti získania finančnej podpory z prostriedkov operačného programu (OP) Vzdelávanie budú cieľom konferencie, ktorá sa uskutoční 20. - 21. apríla 2009. Podujatie slávnostne otvorí podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj.

Prezentované informácie zamerajú organizátori na jednotlivé fázy hodnotiaceho procesu. Zároveň budú účastníci oboznámení s procesom implementácie schválených projektov. Hlavný dôraz sa pritom bude klásť na povinnosti prijímateľov nenávratného finančného príspevku v oblasti projektového manažmentu, monitoringu a finančného riadenia projektu.

Druhou témou konferencie sa stane zákon o pedagogických zamestnancoch, ktorý v týchto dňoch prerokováva Národná rada SR.

 

Miesto a čas stretnutia: Grand Hotel Bellevue, Horný Smokovec 21, Vysoké Tatry, 13. 30. hod.

 

Bratislava 16. apríl 2009

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku