Konferencia o digitalizácii školstva na Slovensku tentoraz v Košiciach

13.06.2013
     Prezentácia programu digitalizácie školstva na Slovensku -  DIGIPEDIA a možností využívania digitálneho vzdelávacieho obsahu budú témami odbornej konferencie Digitalizácia školstva s výhľadom do roku 2020. Uskutoční sa vo štvrtok 13. júna 2013 v Aule Maxima Technickej univerzity v Košiciach o 9.00 hod.
     Na konferenciu sa prihlásilo približne 500 pedagógov, ktorí sa dozvedia aktuálne informácie o komplexnom projekte tvorby a zavádzania digitálneho učiva do škôl. Na podujatí budú predstavené aj národné projekty,  ktoré v tejto oblasti pripravujú priamo riadené organizácie rezortu školstva, konkrétne Ústav informácií a prognóz školstva pre všeobecnovzdelávacie predmety a Štátny inštitút odborného vzdelávania pre odborné predmety.
      Jednou z tém bude taktiež Planéta vedomostí  - digitálny obsah pre prírodovedné predmety, ktorý budú môcť školy bezplatne využívať od nového školského roku 2013/2014.
      Organizátorom odbornej konferencie Digitalizácia školstva s výhľadom do roku 2020 je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Záštitu nad podujatím prevzali minister školstva Dušan Čaplovič a štátny tajomník rezortu financií Peter Pellegrini.
      Podujatie s rovnakým názvom sa uskutočnilo 6. júna 2013 v Bratislave. Obe konferencie sú úvodnými aktivitami, prostredníctvom ktorých chce ministerstvo informovať odbornú verejnosť o Koncepcii informatizácie rezortu školstva s výhľadom do roku 2020.
 
Michal Kaliňák
hovorca ministra
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku