Konferencia NŠC na tému Hormóny a ich vplyv na športový výkon

Národné športové centrum (NŠC) v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR organizuje dňa 23. 03. 2022 v hoteli Sorea v Bratislave odbornú konferenciu pre športových odborníkov, športovcov a odbornú verejnosť na tému Hormóny a ich vplyv na športový výkon.

logo NŠC

Cieľom tejto vzdelávacej aktivity je poukázať na význam hormónov v živote športovca, na ich dôležitosť a správne nastavenie pre výkon a na hormonálne komplikácie v dôsledku dopingu.

Hormóny ovplyvňujú všetky funkcie ľudského organizmu a to ako u profesionálnych, tak aj rekreačných športovcov. Svaly sú používané behom športovania ale aj po ňom, pričom sa uvoľňuje veľké množstvo hormónov, ktoré môžu mať pozitívny aj negatívny vplyv na celé telo. Okrem toho, mnohí športovci trénujú prísne, aby dosiahli výkon a úspech a aj napriek tomu výkon nemusí rásť. Šport veľmi úzko súvisí s hormónmi, preto sa na konferencii pozrieme na tento základný vzťah. Ambíciou konferencie NŠC je predstaviť zaujímavé prednášky na tému hormónov a športového výkonu, diskutovať a to aj na tému potreby vzdelávania sa v oblasti.

Na konferencii vystúpia experti na danú problematiku – doc. MUDr. Oliver Rácz, CSc., docent v odbore lekárska biochémia, kontinuálne aktívny v Ústave patologickej fyziológie Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach, držiteľ mnohých ocenení ako napríklad Strieborná medaila vlády Slovenskej Republiky za zásluhy v oblasti patologickej fyziológie, 5 ocenených publikácií v súťažiach o najlepšiu publikáciu LF UPJŠ Košice a pod; Ing. Tomáš Pagáč, PhD., vedúci oddelenia testovania, prevencie a správy výsledkov Antidopingovej agentúry SR, ukončené doktorandské štúdium v odbore biochémia, člen pracovnej skupiny pre vedu a vzdelávanie v oblasti antidopingu Rady Európy a pracovnej skupiny UNESCO pre dohliadanie nad Dohovorom proti dopingu v športe; doc. Milan Sedliak, PhD., vedúci Katedry biologických a lekárskych vied FTVŠ UK v Bratislave so špecializáciou na športovú chronobiológiu a hormonálne a molekulárne zmeny v kostrovom svale vyvolané fyzickým zaťažením a doplnkami stravy, zodpovedný za výučbu predmetov Doping v športe, Klinická fyziológia telesných cvičení a doplnky výživy.

Zaujímavým obohatením konferencie je video prednáška Martiny Moravcovej Valko - najlepšej plavkyne SR a sveta r. 2006, držiteľky troch svetových rekordov a 2 medailí z OH 2000, ktorá sa účastníkom prihovorí zo svojho aktívneho prostredia v USA. So športovými odborníkmi sa diskutuje v štyroch jednotlivých diskusných blokoch.

Moderátorkou konferencie bude Marie Stracenská, skúsená novinárka a moderátorka televízie TA3, Markíza a RTVS.

Konferencia bude bezplatná a bude zabezpečený aj online prenos. Pripojiť sa bude možné prostredníctvom Facebookovej stránky NŠC.

Súbory na stiahnutie


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky