Koncerty s nádychom rómskej kultúry, tradícií a zvykov

02.04.2015
     Sedem koncertov v štyroch krajoch Slovenska. Aj to je súčasť aktivít národného projektu PRINED - Projekt inkluzívnej edukácie, ktorý implementuje Metodicko-pedagogické centrum. Koncerty odprezentujú rómske a regionálne ľudové tradície v siedmych mestách Slovenska v mesiacoch apríl a máj. Program pripravila hudobná skupina Kmeťoband, ktorá na nich vystúpi spolu s ďalšími rómskymi umelcami.
     Koncertná šnúra začala 1. apríla 2015 na Gymnáziu Andreja Sládkoviča, Komenského 18 v Banskej Bystrici. Pokračovať bude 22. apríla vo veľkej telocvični  Základnej školy Vajanského v Lučenci, 29. apríla v Dome kultúry Žihárec, 5. mája v Mestskom kultúrnom stredisku v Kežmarku, 6. mája v kinosále obchodného centra Madaras v Spišskej Novej Vsi, 13. mája v Dome kultúry vo Svidníku a 14. mája v Dome kultúry obce Bracovce. Stominútový hudobný a tanečný program zaujme predovšetkým žiakov a ich rodičov. Organizačne ho zabezpečuje občianske združenie Amen Savore.
     Skupina Kmeťoband, Adriana Dráfiová Gitana a ďalší hostia zaspievajú rómske piesne a porozprávajú príhody súvisiace s rómskou menšinou aj s dôrazom na dôležitosť dobrého spolunažívania komunít. Do programu sa budú môcť aktívne zapojiť aj diváci, pre nich sú pripravené rôzne veselé súťaže a vedomostné kvízy na tému histórie Rómov a ich tradície.
     Multikultúrne zamerané výchovné a kultúrne programy chcú zvýšiť motiváciu a zlepšiť spoluprácu s rodinou žiaka z marginalizovaných rómskych komunít a podporiť inkluzívne a multikultúrne prostredie nielen v základných a materských školách, ale aj v danom regióne. Pôjde o priblíženie rómskej kultúry širšej verejnosti s akcentom na kultúrnu diverzitu medzi majoritnou a minoritnou skupinou obyvateľstva.

     Národný projekt PRINED realizuje Metodicko-pedagogické centrum na 100 základných a 50 materských školách vo všetkých krajoch s výnimkou Bratislavského. Jeho cieľom je zavedenie inkluzívneho modelu vzdelávania v prostredí ZŠ a MŠ a prostredníctvom aktivít projektu, vytvorením a činnosťou inkluzívnych tímov odborníkov v školách i priamo v teréne a predchádzať neoprávnenému zaraďovaniu žiakov do systému špeciálneho školstva.
     Cieľovou skupinou projektu sú pedagogickí a odborní zamestnanci, deti a žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia marginalizovaných rómskych komunít a rodičia týchto detí a žiakov. Projekt je spolufinancovaný z eurofondov, z operačného programu Vzdelávanie a náklady naň predstavujú takmer 16 miliónov eur. Viac informácií na www.prined.sk.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku