Navigácia

Koncepcia rozvoja výučby rusínskeho jazyka v MŠ, ZŠ a SŠ v SR

      Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR dňa 21. marca 2017 pod číslom 2017-2455/7778:4-10I0 schválilo Koncepciu rozvoja výučby rusínskeho jazyka v materských školách, základných školách a stredných školách v Slovenskej republike.

Koncepcia rozvoja výučby rusínskeho jazyka v MŠ, ZŠ a SŠ v SR (súbor materiálov v pdf)
Skočiť na začiatok stránky