Navigácia

Komentár 04/2020 - Riziková skupina

Na Slovensku máme oproti priemeru OECD vysoký podiel žiakov a žiačok, ktorí nedosahujú ani základnú úroveň zručností v čitateľskej gramotnosti primeranú svojmu veku (tzv. riziková skupina). Podiel tejto skupiny na Slovensku navyše stúpa. Žiaci a žiačky s nízkym socioekonomickým statusom či iným jazykom majú výrazne vyššie zastúpenie v rizikovej skupine. Z podrobnejšieho preskúmania vybraných charakteristík ale vyplýva, že táto skupina je rôznorodejšia. Rovnaký podiel zo žiakov a žiačok z rizikovej skupiny sa napríklad vzdeláva na východnom a západnom Slovensku, štyri pätiny z rizikovej skupiny vlastnia doma počítač, stôl na písanie alebo majú pokojné miesto na učenie sa a tri štvrtiny hovoria doma po slovensky. Riziková skupina je aj v ďalších sledovaných charakteristikách rôznorodá a vyžaduje si pozornosť v rámci celého školského systému.

Práca prešla recenzným konaním.

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky