Navigácia

Komentár 03/2020 - Odliv mozgov I: Necestuj tým vlakom!

Podiel vysokoškolákov, ktorí v roku absolvovania maturitnej skúšky pokračujú v štúdiu na vysokej škole v zahraničí vzrástol z 12 % v roku 2012 na 17 % v roku 2018. Vo všetkých maturitných predmetoch platí, že s rastom úspešnosti rastie aj podiel absolventov odchádzajúcich na zahraničné vysoké školy. Napr. viac ako polovica z najúspešnejších maturantov z matematiky odišla v roku 2018 študovať na vysoké školy do zahraničia.

Odchod študentov má negatívne dopady na slovenské vysoké školy, ktoré tak prichádzajú o dôležitú časť najúspešnejších študentov a zároveň potenciálnych vedcov/vysokoškolských učiteľov. Odchodom Slovákov prichádza trh práce o kvalifikovanú pracovnú silu, čo môže mať negatívne následky aj pre ekonomický rast.

Práca prešla recenzným konaním.

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky