Navigácia

Komentár 03/2019 - Atraktivita učiteľského povolania

Cieľom tejto analýzy je prezentovať výsledky prieskumu, ktorý sa zameriaval na hodnotenie atraktívnosti učiteľského povolania a zmeny potrebné na jeho zatraktívnenie. Cieľovými skupinami prieskumu boli učitelia, vysokoškolskí študenti učiteľstva, vysokoškolskí študenti neučiteľských odborov a študenti gymnázií a stredných odborných škôl. Podľa výsledkov prieskumu je učiteľská profesia príťažlivá predovšetkým vďaka práci s mladými ľuďmi. Najviac od tejto profesie študentov odrádzal nízky plat a práve zlepšenie finančného ohodnotenia dominovalo v rebríčku zmien potrebných na zatraktívnene profesie. 78 % zo všetkých opýtaných nesúhlasí s tvrdením, že práca učiteľa je v spoločnosti dostatočne ocenená. Väčšina učiteľov a študentov učiteľstva zapojených do prieskumu by sa pre toto povolanie rozhodla znova. Takmer tri štvrtiny opýtaných študentov učiteľských odborov plánujú po skončení štúdia pracovať ako učitelia.

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky