Navigácia

Komentár 02/2022 - Možnosti regionálneho odmeňovania pedagogických a odborných zamestnancov v školstve

Platy učiteľov na Slovensku v pomere ku mzde vysokoškolsky vzdelaných sú v porovnaní s krajinami EÚ v OECD nízke, čo odrádza šikovných študentov od povolania učiteľa. Atraktivita učiteľskej profesie meraná konkurencieschopnosťou platov však nie je vo všetkých regiónoch rovnaká. V oblastiach s vyššími relatívnymi mzdami zarobia pedagógovia v porovnaní s inými vysokoškolsky vzdelanými zamestnancami na trhu práce menej a školy častejšie hľadajú nových zamestnancov. Komentár predstavuje možný spôsob výpočtu regionálnych príspevkov pre pedagogických a odborných zamestnancov v školstve, ktoré by dorovnávali atraktivitu učiteľského povolania v regiónoch.

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky