Katalóg mapových výstupov: územno-demografický vývoj v obciach SR vo vzťahu k sieti MŠ

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku