Karanténne zariadenia pre reedukačné a diagnostické centrá

28.04.2020

     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v úmysle napomôcť stabilizácii mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19 vydáva dňa 28. apríla 2020 usmernenie k prevádzke špeciálnych výchovných zariadení.
     V záujme zabezpečenia ochrany verejného zdravia pri prevádzke diagnostických centier a reedukačných centier v núdzovom stave sa definujú karanténne zariadenia, špecifikujú sa podmienky ich prevádzky a určuje sa ich územná pôsobnosť.
     Usmernenie určuje postup pri prevoze dieťaťa do karanténneho zariadenia, spresňuje postup prípadného testovania detí alebo zamestnancov na ochorenie COVID-19, ako aj definuje úlohy okresných úradov v sídle kraja pri určení a aktualizovaní rozsahu preventívnych opatrení pre centrá vo svojej územnej pôsobnosti, vrátane určenia ochranných prostriedkov pre zamestnancov a deti pri jednotlivých činnostiach, najmä pri preberaní dieťaťa.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku