Usmernenie k prevádzke špeciálnych výchovných zariadení počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 (28. 4. 2020)

     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v záujme zabezpečenia ochrany verejného zdravia pri prevádzke diagnostických centier a reedukačných centier počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 vydalo 28. apríla 2020 Usmernenie k prevádzke špeciálnych výchovných zariadení počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku