Jednofarebný variant loga

     V krajných prípadoch, keď z produkčných alebo iných dôvodov nemožno použiť preferovaný plnofarebný variant logotypu 1. úrovne, je prípustné aj použitie jednofarebných alternatív logotypu v modrej farbe.
 
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku