Ján Mikolaj na oslavách 100. výročia založenia Slovenského Orla

27.11.2009

     Aktivity Slovenského Orla, akými sú výchova mladých ľudí opierajúca sa o rodinu, rozvoj telovýchovno-športovej, osvetovej  a charitatívnej činnosti, ocenil dnes podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj na medzinárodnej konferencii organizovanej týmto združením.  Podujatie s názvom Šport, kultúra a výchova v novej situácii sa uskutočnilo v Nitre, a to pri príležitosti 100. výročia jeho založenia. Ján Mikolaj vo svojom vystúpení vyzdvihol úsilie, s akým sa Slovenský Orol podieľa na ozdravení spoločnosti, formovaní mladých ľudí, ale aj jeho spoluprácu s regiónmi. Ako povedal: „Aktivity Vášho združenia si zaslúžia pozornosť štátu i celej spoločnosti. Miestnej komunite ponúkajú široké možnosti na prezentáciu, podporu športu a kultúry, ako aj utužovanie medziľudských vzťahov a upevňovanie spoločenských väzieb."
    
Z rúk predsedu združenia si v závere svojho vystúpenia prevzal podpredseda vlády a minister školstva SR plaketu sympatizanta Slovenského Orla.
     Okrem Jána Mikolaja sa na konferencii zúčastnili predstavitelia katolíckej cirkvi, zástupcovia medzinárodných katolíckych organizácií a odborníci z oblasti športu. Na stretnutí diskutovali o využití športu v boji proti negatívnym vplyvom spoločnosti, budúcnosti  katolíckeho športového hnutia v Európe, ale aj o školskej a predškolskej telesnej výchove. 

Slovenský Orol je nepolitická kresťanská a telovýchovná organizácia, ktorá vyvíja aktivity v oblasti športu, kultúry a výchovy s dôrazom na morálny kódex. Jej nosným zámerom je kontinuita rodina - škola - klub, projekt ozdravenia populácie a vedenie k osobnej zodpovednosti za telesné a duševné zdravie každého jedinca, ale aj celej spoločnosti.

Fotogaléria

Bratislava 27. november 2009 

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku