IVP analyzoval výsledky maturantov, ktorí následne vyštudovali učiteľské programy

01.04.2019
     Inštitút vzdelávacej politiky zverejnil komentár, v ktorom opisuje vzdelávacie cesty maturantov, ktorí sa rozhodli študovať učiteľské programy a následne sa zamestnali v školstve.
     Prepojenie výsledkov v externej časti maturitnej skúšky s údajmi z ďalších dvoch databáz v rezorte školstva umožňuje vyhodnotiť, akí úspešní maturanti študujú učiteľstvo a napokon sa aj uplatnia v školstve. Študenti učiteľstva, ktorí maturovali z toho istého predmetu, aký študovali na VŠ (napr. maturanti zo SJL, ktorí študovali učiteľstvo SJL), dosiahli nadpriemerné maturitné výsledky.
      Učitelia taktiež dosahujú nadpriemerné výsledky, ak zároveň študovali učiteľský program, z ktorého maturovali (napr. maturita zo slovenského jazyka a literatúry a učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry). Výnimkou sú učitelia, ktorí maturovali z náročnejších jazykových úrovní – z nich sa v školstve zamestnali tí menej úspešní.
      Komentár je k dispozícii na http://www.minedu.sk/data/att/14502.pdf.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku