INFORMAČNÝ SEMINÁR PRE ÚSPEŠNÝCH PRIJÍMATEĽOV Z 3. a 4. KOLA VÝZVY V ZŠ ÚSPEŠNEJŠÍ

INFORMAČNÝ SEMINÁR PRE ÚSPEŠNÝCH PRIJÍMATEĽOV Z 3. a 4. KOLA VÝZVY V ZŠ ÚSPEŠNEJŠÍ
 
MŠVVaŠ SR ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje organizuje informačný seminár pre úspešných prijímateľov z 3. kola a zo 4. kola výzvy s názvom "V základnej škole úspešnejší". 
 
Termín a miesto konania informačného seminára: 

7. 11. 2018 v Trnave– prihlasovanie na seminár TU - PRIHLASOVANIE UKONČENÉ
Miesto konania: kongresová sála Trnavského samosprávneho kraja, Starohájska 10, 917 01 Trnava
Začiatok: od 09:30 (registrácia účastníkov prebieha od 9:00)

 
Viac informácií o výzve na zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania V základnej škole úspešnejší nájdete na: https://www.minedu.sk/30122016-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-nenavratny-financny-prispevok-na-zvysenie-inkluzivnosti-vzdelavania-oplz-po12016dop111-01/
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku