INFORMAČNÝ SEMINÁR PRE ÚSPEŠNÝCH PRIJÍMATEĽOV VÝZVY V ZŠ ÚSPEŠNEJŠÍ II.

MŠVVaŠ SR ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje organizuje informačný seminár pre úspešných prijímateľov výzvy s názvom "V základnej škole úspešnejší II.".

Termín a miesto konania informačného seminára:

12. septembra 2019 (štvrtok) v Bratislave
Miesto konania: Vedecký park Univerzity Komenského, Ilkovičova 8, 841 04 Bratislava
Začiatok: od 09:00 (registrácia účastníkov prebieha od 8:30)

PRIHLÁSIŤ NA SEMINÁR SA MÔŽETE TU! - Prihlasovanie ukončené!

Prihlasovanie na informačný seminár je možné v termíne do 10. septembra 2019.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zorganizovalo k tejto výzve informačný seminár, ktorý sa konal dňa
12. septembra 2019 v Bratislave o 9:00 h. vo Vedeckom parku UK, Ilkovičova 8, Bratislava. Audiovizuálny záznam z informačného seminára si môžete vyžiadať prostredníctvom prihlasovacieho formulára. Následne Vám bude zaslaný link s prístupom na sledovanie záznamu.

PRIHLASOVACÍ FORMULÁR - ZÁZNAM Z INFORMAČNÉHO SEMINÁRA

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku