INFORMAČNÝ SEMINÁR PRE ÚSPEŠNÝCH PRIJÍMATEĽOV VÝZIEV "Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť na základnej škole" a "Čitateľská, matematická, finančná a prírodovedná gramotnosť na gymnáziu".

MŠVVaŠ SR ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje organizuje spoločný informačný seminár pre úspešných prijímateľov z 3. až 7. kola výzvy s názvom "Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť na základnej škole" a prijímateľov výzvy Čitateľská, matematická, finančná a prírodovedná gramotnosť na gymnáziu.

Termín a miesto konania informačného seminára:

17. septembra 2019 (utorok) v Bratislave
Miesto konania: Vedecký park Univerzity Komenského, Ilkovičova 8, 841 04 Bratislava
Začiatok: od 09:00 (registrácia účastníkov prebieha od 8:30)

PRIHLÁSIŤ NA SEMINÁR SA MÔŽETE TU! Prihlasovanie ukončené!

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zorganizovalo k tejto výzve informačný seminár, ktorý sa konal dňa 17. septembra 2019 v Bratislave o 9:00 h. vo Vedeckom parku UK, Ilkovičova 8, Bratislava. Audiovizuálny záznam z informačného seminára si môžete vyžiadať prostredníctvom prihlasovacieho formulára. Následne Vám bude zaslaný link s prístupom na sledovanie záznamu.

PRIHLASOVACÍ FORMULÁR - ZÁZNAM Z INFORMAČNÉHO SEMINÁRA

 

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku