INFORMAČNÝ SEMINÁR PRE ÚSPEŠNÝCH PRIJÍMATEĽOV VÝZIEV "Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť na základnej škole" a "Čitateľská, matematická, finančná a prírodovedná gramotnosť na gymnáziu" v Bratislave

MŠVVaŠ SR ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje organizuje spoločný informačný seminár pre úspešných prijímateľov z 3. až 7. kola výzvy s názvom "Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť na základnej škole" a prijímateľov výzvy Čitateľská, matematická, finančná a prírodovedná gramotnosť na gymnáziu.

Termín a miesto konania informačného seminára:

17. septembra 2019 (utorok) v Bratislave
Miesto konania: Vedecký park Univerzity Komenského, Ilkovičova 8, 841 04 Bratislava
Začiatok: od 09:00 (registrácia účastníkov prebieha od 8:30)

PRIHLÁSIŤ NA SEMINÁR SA MÔŽETE TU!

Dovoľujeme si Vás informovať, že informačný seminár bude dostupný aj potenciálnym žiadateľom, ktorí sa ho nebudú môcť osobne zúčastniť a to cez priamy prenos informačného seminára prostredníctvom online internetového vysielania. Vytvorený materiál bude zverejnený na YouTube kanáli operačného programu Ľudské zdroje, a tak naďalej poslúži ostatným potenciálnym žiadateľom o NFP.

PRIHLÁSIŤ NA ONLINE SLEDOVANIE SEMINÁRA SA MÔŽETE TU!

 

Prihlasovanie na informačný seminár je možné v termíne do 15. septembra 2019.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku