INFORMAČNÝ SEMINÁR K VÝZVE "Skvalitnenie prípravy budúcich pedagogických a odborných zamestnancov"

MŠVVaŠ SR ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje organizuje informačný seminár pre žiadateľov o nenávratný finančný príspevok k výzve na prepojenie vysokoškolského vzdelávania s potrebami praxe - "Skvalitnenie prípravy budúcich pedagogických a odborných zamestnancov"
 

Oprávnenými žiadateľmi výzvy sú:

  • Verejné a štátne vysoké školy v zmysle §2 ods. 2, písm. a) a b) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov1
    1Oprávneným žiadateľom je výlučne vysoká škola. Vysoká škola je oprávnená podať Žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre viacero fakúlt, buď v rámci jednej Žiadosti o nenávratný finančný príspevok, alebo formou viacerých žiadostí.

 

Informačný seminár sa bude konať:

5. augusta 2019 (pondelok) v Bratislave o 13:00 h. vo Vedeckom parku UK, Ilkovičova 8, 841 04 Bratislava (registrácia prebieha 20 minút pred začiatkom informačného seminára)

PRIHLÁSIŤ NA SEMINÁR SA MÔŽETE TU! Prihlasovanie ukončené!

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zorganizovalo k tejto výzve informačný seminár, ktorý sa konal dňa 5. augusta 2019 v Bratislave o 13:00 h. vo Vedeckom parku UK, Ilkovičova 8, Bratislava. Audiovizuálny záznam z informačného seminára si môžete vyžiadať prostredníctvom prihlasovacieho formulára. Následne Vám bude zaslaný link s prístupom na sledovanie záznamu.

PRIHLASOVACÍ FORMULÁR - ZÁZNAM Z INFORMAČNÉHO SEMINÁRA

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku